Externí přívod vzduchu

Pro každý oheň je potřeba zajistit potřebný přívod vzduchu pro spalovací proces. Spalovací proces je tehdy účinný, pokud má dostatečný přívod vzduchu. V opačném případě dochází ke zhoršení spalovacího procesu, zakuřování skla a nadměrnému hromadění spalin ve spalovací komoře. Všichni výrobci samozřejmě zajišťují dostatečný přívod vzduchu do spalovací komory, ale velmi rychle se mění parametry bytů a domů. Dnešní domy se staví a rekonstrují tak, aby izolační vlastnosti byly co nejlepší a tím se dostává méně vzduchu do místnosti. Zkrátka, novostavba nebo zrekonstruovaná stavba je více těsná a spalovací zařízení "spotřebuje" více vzduchu, než samotná místnost pojme v izolačních ztrátách.

Dalším problémem může být existence digestoře, kde je umístěno spalovací zařízení. Při spuštění může dojít ke změně tahu a spaliny, které by měly jít do komínu, jdou zpět do místnosti.

 

Eko-Air-In-b

Externí přívod vzduchu přivedený do utěsněné spalovací komory je řešením tohoto problému. Přívod vzduchu zajišťujeme vždy zvenčí, nebo místnosti (chodby, garáže), která zajistí dostatečný přísun vzduchu.V současné době se můžeme setkat se třemi typy externího přívodu vzduchu:

  1. Mimo spalovací komoru
  2. Do neutěsněné spalovací komory
  3. Do utěsněné spalovací komory

První varianta je nejméně používaná a také nedoporučovaná. Neřeší problém odtahových systémů a je pouze pomocným článkem pro výrobce, kteří externí přívod vzduchu do spalovací komory nevyvinuli, nebo neřeší.

Ke druhé variantě se přikládají výrobci např. Hergom, Uniflam, kteří na stávající spalovací komory dosazují externí přívod vzduchu. Vzhledem k oblíbenosti těchto spalovacích komorelmi oblíbené po celém světě a externí přívod je vyřešen dodatečně.

Systém Eko-Air-InTřetí varianta, např. u produktů Flamingo, Aquaflam a Masterflamme, je ideálním řešením, které zajišťuje těsnost komory a přívod externího přívodu přímo do spalovacího procesu. Výhodou tohoto řešení je těsnost spalovací komory, která je závislá ze 100% na přívodu vzduchu z exteriéru. Externí přívod na spalovacím zařízení potom zajistí správné rozdělení vzduchů pro spalování pevných (primární) a plynných (sekundární) částic včetně oplachu skla. Třetí varianta je nazvaná jako systém Eko-Air-In.

Zeptejte se nás


Vaše křestní jméno
Vaše příjmení
Zde napište váš dotaz