Jaké chyby dělají lidé při topení v kamnech nejčastěji?

Přetěžování krbových kamen a vložek

Většina krbových kamen a vložek je vyráběna a dimenzována k periodickému – přerušovanému (dočasnému) provozu, což znamená, že kamna nejsou určena jako primární topidlo k vytápění objektů ale k použití jako tzv. sekundárního zdroje. Pokud v takovýchto kamnech uživatel topí třeba celou zimu v kuse bez přestání, mohou se kamna přetopit a může tak dojít od častých závad jako je prasknutí roštu, deflektoru a šamotových cihel, až po zkroucení korpusu kamen, které je už neopravitelné.

Přetěžování kamen může být ale způsobeno neznalostí principů ovládání kamen a vložek – je potřeba, aby se uživatel seznámil s principem ovládání regulace vzduchu. V některých případech může dojít k přetopení kamen i z důvodu stále otevřeného přívodu vzduchu, toto mimo jiné způsobuje i vysokou spotřebu paliva.

Příliš vysoký tah komína může také vést k přetopení kamen, v případech, kdy jsou kamna připojena na komín, který má výrazně vyšší, než je určený tah komína, může tímto vlivem dojít k nadměrnému přívodu vzduchu do komory a tím pádem i k intenzivnímu hoření, které v některých případech může způsobit přetopení kamen. Je potřeba přizpůsobit tah komínu doporučeným hodnotám výrobce.

Dlouhodobé používání krbových kamen a vložek v jejich spodním rozsahu

Opačným problémem je potom, když se zakoupí kamna, která mají daleko větší výkon, než by do jejich prostoru bylo zapotřebí. V tom případě pak kamna přetápí místnost, ve které se nachází, což většinou vede k tomu, že se kamna tzv. škrtí. Škrcením se poté nazývá to, že uživatel úmyslně uzavírá přívody vzduchu do kamen a komínovou klapku z důvodu snížení jejich výkonu na „snesitelnou“ úroveň. Toto škrcení poté způsobuje zvýšenou tvorbu sazí a dehtu v kamnech, kouřovodech, i v komíně. Nedostatek vzduchu může také způsobovat nesprávnou funkci oplachu skla a dalších technologií, které potřebují ke své správné funkci dostatečné množství přisávaného vzduchu.

Toto může být způsobeno i neúmyslně, a to v případě připojení kamen na komín s příliš malým tahem. V případě malého tahu komína si kamna i přes otevřené přívody vzduchu nedokáží přitáhnout dostatečné množství vzduchu pro bezproblémové hoření. Toto se vyznačuje hlavně zakouřením ze spalovací komory při přikládání, nefunkční funkcí oplachu skla, nadměrného zanášení spalinové komory, kouřovodů a komína samotného.

Redukování průměru kouřovodů pod průměr vývodu spalin z kamen nebo krbových vložek může také způsobovat snížení tahu komína, proto se vždy doporučuje přenechat zapojení krbových kamen nebo vložek profesionálům. V některých případech tato redukce nevadí (když je např. dostatečná účinná délka komína), je ale potřeba aby Vám toto schválil profesionál.

Zapojení krbových kamen a vložek svépomocí

Vždy je potřeba nechat si spotřebič zapojit profesionálem, ať už se jedná o zapojení teplovodního výměníku do teplovodní soustavy nebo zapojení spotřebiče pomocí kouřovodů do komína. Lidé často při zapojování svépomocí neznají nebo nedodržují základní funkční a bezpečnostní předpisy, což může vést od nesprávné funkce krbových kamen přes ztrátu záruky až po újmu na zdraví, v případě např. požáru. Tuto práci je vždy potřeba přenechat profesionálům a nechat si na tuto práci samozřejmě vystavit doklad, aby bylo zapojení prokazatelné.

Používání jiného než doporučovaného paliva

Toto lze ukázat na příkladu, kdy si uživatel pořídí krbová kamna nebo vložku určené ke spalování dřeva a dřevěných briket, a topí v nich například hnědým nebo černým uhlím. Spalování jiného paliva než je doporučené může způsobit např. vyšší teplotu, než na jakou jsou kamna a jejich dílce konstruované, což může způsobit poškození konstrukce samotného spotřebiče, náhradních dílů a podobně.

Zákazník by měl vždy respektovat instrukce výrobce, což ve většině případů znamená, že by uživatel neměl spalovat lakované a jinak upravené dřevo, exotické dřevo apod. Může to způsobit stejné škody, jako použití jiného druhu paliva. Všechny informace ohledně použitelného paliva nalezne zákazník v návodu k používání kamen nebo na poptání u výrobce.       

Zeptejte se nás


Vaše křestní jméno
Vaše příjmení
Zde napište váš dotaz