cesky-vyrobek-vlajka-3

Český výrobek

Jsme hrdí na to, co děláme a jak to děláme. Jsme český výrobce! Naše majetková struktura je průhledná a 100% česká. Používáme české materiály a zaměstnáváme české lidi. Tato ochranná známka je jediná tohoto znění, která je řádně registrovaná v České republice pro udělování sublicencí potravinářským i nepotravinářským výrobcům. Zákazníci i výrobci mají záruku, že bude řádně použita pouze při splnění přísných kritérií a po udělení licence.

Splnili jsme náročná kritéria

  • Výrobek je vyroben v České republice.
  • Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.
  • Použití českých materiálů (kromě materiálů, které nelze v ČR získat)
  • Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.
  • Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na území ČR.
  • Výrobce dodržuje reklamační řád.
  • Výrobce plní ekologické normy.
  • Kontrola podmínek - audit přímo v místě výroby, i v průběhu užívání značky.

Prezentace společnosti na stránkách Český výrobek

logo_cv_poz_bar_s_och-transparent

Naše české výrobky se prodávají po celém světě. Vyrábí je výhradně český tým HS Flamingo.

logo-ecodesign-2

Všechna naše krbová kamna a vložky splňují nařízení Ekodesign. Tím je zajištěn prodej po r. 2022

Ekodesign je nařízení (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1185), které zavádí soubory parametrů, které musí splňovat jednotlivé výrobky uváděné na trh v členských zemích EU. Tato směrnice přesně definuje parametry jednotlivých výrobků, které budou uváděny na trhy v rámci EU. Jedná se například o sezónní energetickou účinnost, emise oxidu uhelnatého, oxidu dusíku, pevných částic v limitním množství s platností po 1.1.2022. Zpřísňující požadavky na emise a účinnost jsou soustředěny na výrobce a jejich splnění je prokazováno zkušebním ústavem.

cesky-vyrobek-medaile-5

Získali jsme zlatou medaili v kategorii vytápění za rok 2017. Děkujeme