Broumov - sídlo společnosti HS Flamingo

Město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny, jíž protéká řeka Stěnava, ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn. Počátky města jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech – břevnovskými benediktiny.

Město bylo pravděpodobně založeno kolem roku 1255 nad pravým břehem Stěnavy jako správní centrum a jediné místo v panství vyhrazené obchodu a řemeslné výrobě. Mezi broumovskými řemeslníky měli vždy významné místo soukeníci. Soukenická produkce brzy přerostla potřeby místního trhu a byli tak položeny základy textilní produkce orientované na export.

V květnu 1420 byl vypálen klášter v Břevnově a opat Mikuláš s větší částí konventu uprchli do Broumova. V červnu roku 1421 obléhali město husité, ale po třech dnech vyjednávání nakonec odešli.

odkud_broumov-klaster-benediktini

Přelom 17. a 18. století, za působení opatů Tomáše Sartoria a Othmara Zinkeho znamenal pro Broumov hospodářský rozkvět, který umožnil nákladnou výstavbu klášterních objektů a kostelů.

Půdu pro vznik průmyslové výroby připravilo zrušení feudálních poměrů v roce 1848 a uvolnění pracovních sil ze zemědělství. V roce 1856 postavil Josef Schroll, jeden z nejznámějších podnikatelů a obchodníků s plátnem, první mechanickou tkalcovnu v Olivětíně a zahájil industrializaci regionu.

Fotogalerie Broumov

Broumovsko

Broumov - město kostelů

Celkem devět barokních venkovských kostelních staveb, uváděných v odborné literatuře pod souhrnným názvem „broumovská skupina“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor. Jednotlivé stavby této „skupiny“ jsou vysoce pozoruhodnými architekturami. Je třeba hodnotit i aktivně památkově chránit „broumovskou skupinu“ jako celek, specifického a vysokého kulturně-historického významu.

Broumov

Broumovské stěny

Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou zpřístupněné hustou sítí turistických značených cest a stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko prostupného terénu. Četné vyhlídkové vrcholy (Hvězda, Supí koš, Koruna, Božanovský Špičák a další) poskytují výhledy nejen na blízký skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s charakteristickou konturou hřebenů Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických hor a přes polskou Kladskou kotlinu až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.

Nejvíce navštěvovanou partií Broumovských stěn je Hvězda (671 m n. m. ), která je i velkou křižovatkou turistických cest. Přitažlivostí tohoto místa je nejen výhled do Broumovské kotliny s pohraničními horami v pozadí, ale také známá barokní kaple, postavená v letech 1732–33 podle plánů K. I. Dientzenhofera a oblíbená turistická chata, postavená ve švýcarském slohu.

Teplické skály

Teplické skalní město je tvořeno výraznými skalními stěnami. Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí. Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště.

Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů. Celou touto oblastí vede zpoplatněná okružní stezka pro turisty.

Adršpašské skály

Od Teplických skal s kterými vytváří souvislou plošinu jsou Adršpašské skály odděleny 7 km dlouhým kaňonem Vlčí rokle. Najdete zde až 90 metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád a také 2 jezírka. Nedaleko pramení řeka Metuje, která protéká celým skalním městem.

Ostaš (přírodní rezervace)

Přírodní rezervace Ostaš byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m).

Na vrcholu Ostaše se nachází vyhlídka Frýdlantská skála s výhledem na Jestřebí hory, Adršpašsko-teplické skály, Krkonoše, Javoří hory a Broumovské stěny. Na jižním a východním okraji se nachází skalní bludiště s bizarními skalními útvary. Menší skalní město nazývané Kočičí skály je i na severovýchodním svahu hory.

Horolezectví (pískovcové lezení)

Adršpašsko-teplické skály, se svými stovkami izolovaných a bizarních skalních věží, jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Zdejší lezení má dlouholetou a barvitou historii. První výstupy v Adršpachu podnikli již v roce 1923 členové německého klubu K.V.Lössnitz, kteří s tehdejším vybavením dokázali vystoupit na některé dominantní skalní věže (Král, Cimbuří, Saská Hlava, Martinská Koruna, Milenci, Starostová nebo Orel).

odkud_erb-broumov-naodkud_mapa-cr-broumov-2

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Václava
 • Dřevěný hřbitovní Kostel Panny Marie
 • Kostel Zmrtvýchvstání
 • Špitál s kostelem svatého Ducha
 • Kaple Bolestné matky Boží
 • Městské opevnění
 • Most na silnici do Hejtmánkovic, osazen sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava z poloviny 19. století.
 • Sloup se sochou Panny Marie na náměstí
 • Socha svatého Floriána na Malém náměstí
 • Morový sloup v západní části města
 • Boží muka
 • Fara
 • Koželužna
 • Klášterní dub, památný strom