Výběr krbových kamen a vložek

Při výběru krbových kamen a krbových vložek je nutné předem si ujasnit pár priorit. Mezi ty nejhlavnější patří volba preferovaného způsobu vytápění, volba správného výkonu a v neposlední řadě design.

Při výběru hrají samozřejmě roli další aspekty jako je cena, použitý materiál, možnost napojení externího přívodu vzduchu a tak dále. Vždy před samotným výběrem je také důležité položit si otázku, zda máte adekvátní odkouření, které je důležitou součástí správné funkce krbových kamen nebo vložek.

Výběr výkonu

Platí u výkonu čím více, tím lépe? S tímto předpokladem se setkávají prodejci krbových kamen stále často i přes jejich snahu toto podvědomí různými informačními systémy změnit. Tento předpoklad je ale mylný, a může způsobit spoustu nepříjemností. Kamna s větším výkonem, než je potřeba, budou vytápěný prostor přetápět, což vede k tomu, že se kamna tzv. škrtí (přivírá se přívod vzduchu). Toto „škrcení“ způsobuje dehtování kamen a komínu, špatné spalování paliva a v neposlední řadě také nefunkční oplach skla. Pokud zvolíte výkon příliš malý, kamna nebudou schopna vytápěný prostor vytopit, což povede k tomu, že se u kamen naplno otevírají dlouhodobě všechny přívody vzduchu. Toto způsobí dlouhodobé tepelné zatížení konstrukce, které vede ke zkrácení jejich životnosti a nadměrné spotřebě paliva. Orientačně lze vypočítat potřebný výkon dle jednoduchého vzorce níže. Toto je ale čistě přibližný výpočet, k přesnému výpočtu bychom potřebovali konkrétnější informace o tepelně-izolačních vlastnostech vytápěného objektu a podnebí oblasti, kde se nachází a četnosti používání topidla. Zjednodušeně lze orientační potřebný výkon vypočítat dle rovnice níže:

Objem vytápěného prostoru (m³) x tepelná ztráta = potřebný výkon (W)

Tepelnou ztrátu lze dosadit dle tabulky.
špatně izolovaný dům50W/hod/m³
středně izolovaný dům35W/hod/m³
dobře izolovaný dům (nízkoenergetický dům)23W/hod/m³
rekreační objekty80W/hod/m³

Pokud tedy potřebujete krbová kamna pro vytápění tří místností o celkovém objemu 170 m³ a vytápěný objekt je špatně tepelně zaizolovaný (zdi a stropy bez izolace, dřevěná okna), dosadíme do rovnice 170 x 50 (z tabulky orientačních tepelných ztrát). Optimální nominální výkon topidla se bude tedy pohybovat okolo 9 kW. V tomto případě by ideálním topidlem byla například krbová kamna HS Flamingo Amos s nominálním výkonem požadovaných 9 kW.

Nechte si výkon spočítat profesionálem

Výběr správného výkonu je vždy dobré nechat na profesionálovi, který potřebný výkon přesně spočítá a navrhne ideální nominální výkon. Jelikož se jedná o nejdůležitější parametr při výběru kamen, je dobré ho nepodceňovat.

Topenáře, kteří Vám s tímto výpočtem pomůžou, naleznete mimo jiné mezi našimi partnery zde.

Pokud máte spočítaný potřebný výkon, můžete se vrhnout do výběru krbových kamen dle individuálních požadavků. V našem výrobním portfoliu si můžete vybrat mezi různými variantami vytápění, ať už teplovzdušnými, tak teplovodními. Nabízíme také osobitý design, díky kterému můžete vybrat topidlo, které bude sloužit jako vkusný doplněk Vašeho interiéru, nebo rovnou jeho dominanta.

Krbová kamna: výkon vybírejte podle velikosti prostor

Oheň plápolající v krbu dokreslí příjemnou atmosféru večera, ale znamená i významný zdroj tepla. Topení dřevem je přitom čím dál populárnější. Lákavá je jeho nízká cena, dobrá dostupnost i jednoduchá manipulace. Moderní spotřebiče nabízí komfortní obsluhu, vysokou účinnost a možnost krbovou vložku či krbová kamna dobře regulovat. Topit tak lze jednoduše a efektivně bez nutnosti neustále přikládat. Při rozhodování, co si pořídíme, by však roli neměl hrát jen design krbových kamen nebo vložky, ale především jejich výkon a také způsob, jak chceme dům či byt vytápět. Zajímavé možnosti dávají například krby a krbové vložky HS Flamingo, rozhodnout se lze mezi krbovými kamny teplovzdušnými i teplovodními.

Přestože vlastní topení v krbových kamnech je snadné, jejich výběr snadný rozhodně není. V potaz je nutné vzít nejen vysněnou podobu spotřebiče, ale také jeho výkon, způsob vytápění, možný tah komína, průměr kouřovodu a také skutečnost, jak velký prostor potřebujeme vytápět a nakolik stavba dokáže udržet teplo. Už při základním rozhodování se proto vyplatí přizvat si odborníka, jenž zváží všechny potřebné faktory a navrhne optimální řešení.

Výkon vždy podle velikosti prostor

Základním kritériem pro volbu výkonu krbových kamen je velikost prostor, které budou vytápět. V potaz je ale nutné vzít i věk stavby – u starších objektů je obvykle nutno počítat s tím, že zdivem uteče větší část tepla než u novostaveb, a výkon kamen tomu proto přizpůsobit. Kamna s nízkým výkonem prostor nedokáží vytopit; ta s výkonem naddimenzovaným ho naopak přetápějí. V prvním případě snaha o zvýšení výkonu a získání více tepla tak, že se dlouhodobě otevřou všechny přívody vzduchu, zatíží konstrukci kamen a sníží životnost kamen, nadměrně také vzroste spotřeba paliva. Příliš vysoký výkon kamen a s tím související přetápění prostor zase ústí do „škrcení“ přívodu vzduchu do kamen. Výkon se tak sice sníží, ale nedokonalým spalováním se kamna a komín zanášejí dehtem, rostou tak náklady na jejich čištění.

Teplovodní nebo teplovzdušné?

Teplovzdušná krbová kamna jsou určena především pro lokální vytápění místnosti, pomocí trubkového systému, v němž proudí teplý vzduch, však umožňuje rovnoměrně rozdělit teplý vzduchu nejen po místnosti, kde stojí kamna, ale také do dalších místností. Dobrý tipem pro zájemce o tento způsob vytápění jsou například Krbová kamna HS Flamingo se spalovací komorou z 5 mm silného ocelového plechu a šamotovým topeništěm, které jsou vybaveny účinným sekundárním spalováním, oplachem skla předehřátým vzduchem a disponují výkonem 3 – 12 kW.

Základem teplovodních krbových kamen je možnost jejich napojení na původní nebo nový teplovodní rozvod. Díky tomu umožňují stát se hlavním zdrojem tepla. Například krbová kamna Aquaflam jsou k dispozici se čtyřmi různými výkony – 7, 12, 17 nebo 25 kW, volit lze proto vždy přesně na základě individuálních potřeb. Větší část výkonu se přitom přenáší do ohřevu vody, menší část do ohřevu vzduchu. I tato kamna využívají účinné sekundární spalování, které snižuje spotřebu dřeva, z důvodu bezpečnosti jsou vybavena ochlazovací smyčkou. Volit zde lze ze tří typů regulace přívodu vzduchu - manuálního, základního a automatického.

Všechny naše výrobky naleznete na našich internetových stránkách zde.

Zeptejte se nás


Vaše křestní jméno
Vaše příjmení
Zde napište váš dotaz