Základní pojmy

Komínová klapka

Komínová klapka může být součástí krbových kamen/vložek, případně ji lze instalovat na kouřovod. Komínová klapka slouží k regulování tahu komína a tím pádem regulaci samotného hoření. Komínovou klapkou doporučujeme osadit všechna krbová kamna a vložky, v případě vyššího tahu komína tak můžete efektivně regulovat hoření, pokud je klapka otevřená, ničemu nepřekáží a nijak neovlivňuje tah komína a tím pádem samotnou funkci krbových kamen/ vložek.

Externí přívod vzduchu

Externí přívod vzduchu je ve zkratce vnější přívod vzduchu do krbových kamen/vložek. K hoření je vždy potřeba dodat dostatek spalovacího vzduchu - nedostatek vzduchu může způsobit problémy se spalováním a v krajním případě může i ohrozit zdraví. Potřeba externího přívodu vzduchu vzniká zvláště u pasivních domů, kde je stupeň utěsnění takový, že v místnosti, kde se nachází spotřebič, nevzniká dostatečná výměna vzduchu a tím pádem spotřebič nemá dostatečný objem kyslíku ke správnému hoření. Dále se externí přívod vzduchu využívá tam, kde součástí prostoru se spotřebičem je i funkční digestoř, která po zapnutí způsobí podtlak, který může způsobit problémy s hořením v krbových kamnech/vložkách. Realizaci externího přívodu vzduchu je lepší přenechat profesionálům, ti přívod vzduchu správně nadimenzují a realizují. Externí přívod vzduchu můžeme brát z dobře větraných prostor, jako je půda sklep apod., případně lze napojit externí přívod vzduchu i z exteriéru.

Primární přívod vzduchu

Jedná se o základní přívod vzduchu přivedený pod rošt topeniště. Tento přívod vzduchu slouží hlavně k rozhoření paliva. Tento přívod vzduchu by měl být v ideálních podmínkách při hoření zavřený, hoření poté regulujeme sekundárním přívodem vzduchu.

Sekundární přívod vzduchu

Sekundární přívod vzduchu je „podpůrný“ přívod vzduchu, který slouží k přeměně emisních částic tak, aby mohly shořet, čímž v topidle vzniká vyšší účinnost a snižují se emise tuhých částic. Tento přívod vzduchu je do spalovací komory přiveden otvory v horní části topeniště a zároveň je využíván k oplachu skla. Sekundární přívod vzduchu slouží k regulování výkonu kamen a je nezbytnou součástí všech moderních krbových kamen/vložek.

Konvekční vytápění

Konvekční vytápění je ve zkratce vytápění konvekčními (dvouplášťovými) kamny a princip vytápění je v proudění vzduchu. Toto proudění vzniká mezi plášti, kde se vzduch ohřívá a vychází průduchy nahoře. Jeho výhoda tkví ve větší cirkulaci teplého vzduchu v místnosti a v rychlém vytopení místnosti po rozpálení ohně v krbových kamnech/vložkách.

Vychlazovací smyčka

Vychlazovací smyčka se používá u krbových kamen/vložek s teplovodním výměníkem. Její funkce je zabezpečení systému proti přetopení např. při výpadku elektrického proudu. Pomocí bezpečnostního termostatického ventilu je vpuštěna do této smyčky studená voda (z vodovodního řádu, který není závislý na elektrickém proudu), která v případě nárůstu teploty ve výměníku ochlazuje pomocí teplosměnné plochy samotné smyčky vodu ve výměníku tak, aby nedošlo k případnému poškození topidla a topného okruhu. Tato vychlazovací smyčka je součástí všech našich výrobků s teplovodním výměníkem.

Teplovodní výměník

Teplovodní výměník slouží v krbových kamnech a krbových vložkách k ohřevu topné nebo užitkové vody. Krbová kamna a vložky s teplovodním výměníkem lze zapojit do teplovodní soustavy pro vytápění, případně s jeho pomocí natápět akumulační nádrž. Při určování potřebného výkonu výměníku je nutné toto konzultovat s topenářem/projektantem, který navrhne požadovaný výkon teplovodního výměníku na základě konkrétní teplovodní soustavy. V krbových kamnech/vložkách nelze topit, když není výměník napuštěný a připojený k teplovodní soustavě. Zapojení krbových kamen a vložek s teplovodním výměníkem by měla vždy provádět odborná firma.

Zeptejte se nás


Vaše křestní jméno
Vaše příjmení
Zde napište váš dotaz