Reklamační formulář

Nejprve vyplňte následující reklamační formulář


Napište o jakou reklamace se jedná
Od koho jste výrobek zakoupili
Kdy jste výrobek zakoupili
Vaše jméno a přijmení
Pokud je výrobek na jiné adrese, vyplňte ji zde
Sériové číslo se uvádí v případě výrobků Aquaflam, Masterflamme a Flamingo
Napiště co je v nepořádku a co se stalo.

Datum podání reklamace:

04-06-2023